NYHETER

Et trinn 2 kurs ble avholdt på Våddan i Trondheim helgen 15-16 januar 2011. Et trinn 3 kurs vil bli holdt på samme steden gang før påske. Endelig dato kommer etterhvert.

hipponaprosessen

HIPPONA- prosessen

Hester har en fantastisk evne til å vekke følelser i oss. Barn kan vise ekstatisk glede bare ved å se eller å være i nærheten av en hest. Fasinasjonen, spenningen og gleden mange av oss opplever i kontakt med dette store dyret, har en forbausende evne til å lagre seg dypt i vårt sinn, uavhengig om vi er i nærkontakt eller ikke. Les mer...

terapi

Hesteassistert relasjonsterapi

I denne terapiformen er hesten den egentlige terapeuten. Psykologen er den som legger til rette for at terapeutiske møter kan oppstå. Det å bli kjent med hester er å bli kjent med seg selv. Hester har ingen av de samme forventningene til oss som det andre mennesker har. De bryr seg hverken om hvordan vi ser ut, hva vi jobber med eller hva vi tror vi kan. Les mer...

kurs

HIPPONAS kursrekke

Hipponas kurs er ikke tradisjonelle heste-
håndteringskurs der målet er å forandre hesten.
Hipponas filosofi kan kort sammenfattes slik:
”Når vi evner å forandre oss, gjennom en lyttende holdning, økte kunnskaper og ferdigheter, oppdager vi at hesten allerede har forandret seg av seg selv”. Les mer...